Bazı  Kazanımlar

Eğitici oyuncaklar çocuğun; düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram geliştirme, hatırlatma gücü, akıl yürütme, akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma, organlar arası eşgüdüm, problem çözme, yaratıcılık, gibi pek çok becerinin gelişmesini sağlar.

Eğitici oyuncaklarla çocuklar; olaylar ve objeler, neden-sonuç ilişkileri, benzerlik, parça-bütün gibi ilişkiler kurar. Bu ilişkilerin oluş sırasına ya da belirli bir özelliğe göre sıralayarak, gruplayarak, zihinsel yeteneklerini geliştirirler.

Eğitici oyuncaklar çocukların; çeşitli renk, boyut ve şekil kavramlarına sayısal, yazınsal kavramlardan haberdar olmalarına yardımcı olur.

Çocuk oyuncakları sayesinde eşyaların mekanda ki durumlarını da tanır. (orada, arkada. yanda vb.) yani çocukta mekan kavramı gelişir.

Grupla oynayan eğitici oyuncaklar çocukların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlar. Bu da çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

Çocuğun dil gelişimini desteklemek için hazırlanmış eğitici oyuncaklarla çocuk yeni kelimeler öğrenir. Bir durumu ya da olayı anlatma soru sorma, cevap verme becerilerini geliştirir.